به نام خدایی که همتایی برای او نیست

احادیث از امامان :                                 

 

موسی بن جعفر :نیکی واحسان همانندزنجیریست به دست وپای

 

انسانی که مورداحسان واقع شده است چیزی جبران آن یاسپاس

 

گذاری آن را باز نکند.                                                                                   

 

اگر پایان زندگی معلوم می شدآرزو ها رسوا میشد.                          

 

هر که درتهی دستی و فقر پرورش یابد ثروت او را گمراه می کند.         

 

شخص بخشنده ی خوش اخلاق درپناه خداست.                

 

از شوخی دوری کن زیرا شوخی جلوه ی معنوی تو را می زداید.         

 

چون خدابخواهدمورچه ای رانابودکنددوبال به اومیدهداوپرواز می

 

کندپرندگان او را شکار میکنند.                                                 

 

علی بن موسی الرضا:نمازوروزه ی زیادعبادت نیست بلکه عبادت

 

اندیشه ی زیاد و فکر درباره ی امر آفرینش است.                           

 

سکوت وسیله ای برای جلب محبت دیگران وراهنمای خوبیهاست.    

 

سکوت و کم حرفی یکی از راه های دریافت علم ودانش است.           

 

هرگز نباید کسی دست دیگری را ببوسد زیرا که دست بوسیدن به

 

منزله ی پرستش است.   

 

 برادر بزرگتر به جای پدر است (و بزرگداشت او لازم )

                   

 

 

 

+ نوشته شده در  2010/7/31ساعت 20:11  توسط مژگان  | 

از خدا خواستم مصائب مرا حل کند خداوند فرمود :نه. 


 

حل مشکلات تو کار من نیست ،من به تو عقل دادم

 

با توکل به من به مراد مقصود خواهی رسید.

 

از خدا خواستم غرور مرا بگیرد وخداوند فرمود :نه.

 

باز گرفتن غرور کار من نیست ، بلکه تویی که باید ان را ترک کنی.

 

از خداوند خواستم کودکان معلول را شفا دهد،خداوند فرمود :نه.

 

روح کامل است وجسم زودگذر.

 

ازخداوند خواستم به من شکیبایی عطا کند،وخداوند فرمود :نه.

 

تبرک می کنم ،اماکسب سعادت کارشماست.

 

ازخداوند خواستم روح مرا تعالی بخشد ،خداوند فرمود:نه.

 

خود باید متعالی شوی ،اما تورایاری می دهم تابه ثمر بنشینی .

 

ازخدا خواستم به من کمک کند تا دیگران را به همان اندازه که

 

مرا دوست دارند دوست بدارم.

 

خداوند فرمود :افرین !بالاخره قضیه را دریافتی.ازاو نیرو خواستم

 

مشکلات را جلوی پایم گذاشت تا قوی تر شوم .

 

از او حکم خواستم مسائل بسیاری به من دادتا ان را حل کنم .

 

از او شهامت خواستم خطر را مقابلم قرار دادتا از ان بجهم.

 

ازاوعشق خواستم انسان های دردمندرادر سر راهم قرار دادتابه انان

 

کمک کنم واز او کمک خواستم به من فرصت داد.

 

هیچ ازخواسته هایی که داشتم دریافت نکردم امابه انچه نیازداشتم

 

رسیدم(دعای من مستجاب شده بود)

 

+ نوشته شده در  2010/7/15ساعت 2:48  توسط مژگان  | 

مسائل متفرقه ((فتوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی))

 

فکر گناه:فکرگناه تاوقتی که منتهی به انجام گناه نشودگناه

 

محسوب نمی شود ولی بی شک آثار نا مطلوبی بر روح انسان

 

می گذارد .   

               

افکاروخیالات شیطانی:این اوهام وخیالات که به صورت بی

 

 اختیاربه ذهن انسان می رسدگناه محسوب نمی شودوبرای

 

 دفع آن مدافعت بردفع آن مداومت برذکر (لا حول و لا قوه الا

 

 بالله العلی االعظیم  ) موثر است.

 

کف زدن:کفزدن مانعی نداردامادرمساجدوحسینیه هاترک شود .

 

پاسور.شطرنج.بیلیارد:هرگاه آلات ذکرشده ازآلت قمارخارج 

 

 باشدودرنزدتوده ی مردم محل به عنوان یک وسیله ی ورزشی

 

وتفریحی شناخته شودنه ابزارقماربازی باآن بدون بردوباخت مالی

 

اشکالی ندارد .                                                                    

 

ریش تراشی:احتیاط درترک آن است ولی چنانچه قسمت چانه

 

باقی بماندکه گاه به آن ریش پروفسری گفته میشود کافی است

 

وجوانانی که محاسن آن ها نا منظم روییده است میتوانندآن را

 

بتراشند تا به صورت کامل درآید. 

                                                                                    

ماهواره:باتوجه به اینکه اغلب برنامه های آن فاسداست واثرات

 

منفی درپی داردودرهرخانه ای واردشودغالبا ازآن سوء استفاده

 

خواهد شد .استفاده از آن جایزنیست.                                                             

 

چت کردن : اینکارباجنس مخالف اشکال داردوغالبا پیامد های

 

 منفی داردمگر اینکه مقدمه ی ازدواج باشدکه دراین صورت به

 

مقداری که جهت ازدواج لازم باشد اشکالی ندارد. 

                                                   

 سیگار:استعمال سیگاروتمام انواع دخانیات باتوجه به ضررهای

 

فراوان آنکه به تصدیق کارشناسان آگاه رسیده حرام است.

 

+ نوشته شده در  2010/7/13ساعت 1:30  توسط مژگان  | 

شکیات نماز ( احکام جوانان ایت الله مکارم شیرازی )                              

 

اگرنمازگذاردرانجام یکی ازکار های نماز شک کند یعنی نمی داند آن را

 

به جا آورده یا نه اگر کار بعدی را شروع نکرده یعنی هنوز از محل آن کار

 

نگذشته است باید آن را به جا آورد .ولی اگر بعد از داخل شدن به کار بعدی

 

شک پیش آید به چنین شکی اعتنا نمی کند و نماز را ادامه می دهد ونماز او

 

صحیح است .( مثلا اگر در رکوع شک کند –  سوره را به جا آورده یا نه 

 

اعتنا نمی کند چون محل سوره گذشته است )                                        

 

اگر بعد از انجام جزئی از نماز در صحت آن شک کند یعنی نمی داند جزئی

 

را که به جا آورده صحیح انجام شده است یا نه در این صورت به شک خود

 

اعتنا نمی کند یعنی بنا بر صحیح بودن آن می گذارد ونماز را ادامه می دهد.

 

( شک هایی که نمازرا باطل می کند)                               

 

 اگر در نماز دو رکعتی مثل نماز صبح در یا نماز مغرب در رکعت نماز   

 

شک کند نماز باطل است.                                                             

 

اگر بین یک و بیشتر از یک شک کند مثلا شک کند که در رکعت اول است

 

یا دوم نماز باطل است                                                                  

 

اگر اصلا نداند که چند رکعت خوانده است نماز او باطل است.

 

شک هایی که نباید به آن ها اعتنا کرد:                                             

 

الف : در نماز مستحبی                                                             

 

ب : در نماز جماعت                                                               

 

ج : پس از سلام نماز                                                                 

 

د : بعد از گذشتن وقت نماز                                                         

 

ح : شک کثیر الشک : یعنی کسی که بسیار شک می کند                      

 

اگر کسی در تعداد رکعت های نماز مستحبی شک کند بنا را بر دو می گذارد

 

چون تمام نماز های مستحبی  به  جز  نماز وتر و نماز اعرابی  دو  رکعتی 

 

هستند .پس اگر شک بین یک ودو یا دو و بیشتراز آن پیش آید بنا را بر دو

 

می گذارد ونماز صحیح است.                                                        

 

اگر امام جماعت در نماز جماعت در رکعت های نماز شک کند ولی ماموم

 

 شک نداشته باشد وبه امام بفهماند که رکعت چندم است امام جماعت نباید به

 

شک خود اعتنا کند همچنین اگر ماموم شک کند ولی امام جماعت شک     

 

نداشه باشد از امام جماعت پیروی می کند ونماز او صحیح است              

 

اگر بعد از سلام نماز شک کند که نمازش صحیح بوده یا نه مثلا شک کند که

 

رکوع کرده یا نه یا شک کند که چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت به شک  

 

خود اعتنا نکند.                                                                         

 

اگر بعد از گذشتن وقت نماز شک کند که نماز خوانده یا نه یا گمان کند که

 

نخوانه خواندن آن لازم نیست ولی اگر پیش از گذشتن وقت نمارز شک کند

 

که نماز خوانده یا نه باید نماز را بخواند.                                            

 

اگر یکی از شک هایی که نماز را باطل می کند پیش آید باید مقداری فکر

 

 کند و چنانچه چیزی یادش نیامد و شک باقی ماند آنگاه نماز را می شکند

 

ودوباره آن را شروع می کند.                                                    

 

سجده ی سهو:                                                                         

 

هر کم وزیادی درغیر ارکان نماز حاصل شود ونیز در کلام سهوی و سلام

 

سهوی سجده ی سهو به جا می آورد و هم چنین در شک بین 4و5.          

 

سجده ی سهو چنین است که بعد از سلام نماز به سجده رود و  می گوید:

 

((بسم الله وبالله السلام علیک ایها نبی و رحمه الله وبرکاته )) و بعد می نشیند

 

 و تشهد وسلام را بخواند واحتیا طا فقط سلام آخر را بگوید.                  

 

 

+ نوشته شده در  2010/7/4ساعت 23:59  توسط مژگان  | 

عجز از شناخت خداوند (۱)

 

سپاس خداوندیراکه سخنوران ازستودن اوعاجزندوحسابگران

 از شمردن نعمت های او ناتوان و تلاشگران  از ادای حق او

درمانده اند. خدایی که افکار خردمند،ذات اورا درک نمی کنند

ودست غواسان دریای علوم به اونخواهد رسیدپروردگاری که

برای صفات اوحدومرزی وجود ندارد وتعریف کاملی نمی توان

یافت وبرای اووقتی معین و سرآمدی مشخص نمیتوان تعیین

کرد.مخلوقات را با قدرت خود آفرید ، وبا رحمت خود باد ها را

به حرکت درآوردو به وسیله ی کوه ها اضطراب و لرزش زمین

را به آرامش تبدیل کرد .

(نهج البلاغه خطبه ی ۱)

 

+ نوشته شده در  2010/6/25ساعت 3:36  توسط مژگان  | 

عاق والدین هرگز داخل بهشت نمی شود ...

 

نبی مکرم اسلام (ص) فرمودند : هرکه شب را صبح کند

 

 در حالی که پدر ومادر از او ناراحت وغضبناک باشند داخل

 

 صبح می شود درحالی که دو در از درهای جهنم به روی

 

 او گشوده می شود .باز فرمود :عاق والدین هر عملی که

 

 می خواهد به  جا آورد  اما بداند  که هرگز داخل  بهشت

نمی شود .

 

 

تاثیر عاق شدن در قیامت

 

پیامبر اکرم (ص) فرمودند :

 

جمیع مسلمین درروز قیامت مراخواهنددیدالا سه گروه :

 

 ۱ـ عاق والدین

 

 ۲ـ شرابخوار

 

 ۳ـ گروهی که نام مرا بشنوند وبر من صلوات نفرستند .

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  2010/6/11ساعت 7:37  توسط مژگان  | 

اهمیت احترام به پدر ومادر *

 

در آیه ی ۲۵ می گوید :

 

پروردگار شما از درون دلهای شما آگاست (اگر لغزشی در این زمینه

داشتیدوجبران کردید شما را عفومی کند چرا که)هرگاه صالح باشید

 او توبه کنندگان را می بخشد.یعنی ای فرزندان اگر در سنین جوانی

 بهعلت غروروخودپسندی وپرداختن نفس خود ازاحترام به والدین غافل

 بوده ووحق آنان را انطور که باید وشاید ادا نکرده اید ، هرگاه برگردید

 باز هم دیر نیست به قول معروف (( ماهی را هر وقت از  آب  بگیری

تازست))البته به شرط اینکه ماهی هنوز جان در بدن داشته  باشه !

آری ای جوان هنوز دیر نشده مامی توانیم آن قصرهای بلورینو محبت

وصفایی راکه خودویران کردیم ازنوبسازیم .شاید بپرسی ازکجا شروع

کنیم ؟ به تو می گویم با یکبار بوسیدن دست های پدر یا یکبار  نگاه

محبت آمیز به سیمای خسته ی او وشاید با بوسیدن گونه های پر

محبت مادر که همیشه در ناراحتیهای اومعجون آرامش بوده ویا یکبار

بوسیدن کف پای مادر که در سنگلاخ محبت به فرزند مجروح  شده .

ولی ارزشمند تا حدودی  می توان  خود را آرامش داد و راه را  برای

بازگشت هموارترنمود.اری بیا تا تابوت سنگین افسوس ازدست دادن

پدرومادر را بالا جبار بر دوشمان نگذاشته اند بار احترام به والدین رابا

لذت وصفا برای ضای خدا بکشیم.

***     ***     ***

در زمان پیامبر (ص)جوانی در حال جان دادن لال شده بود نمیتوانست 

  شهادتین را بگوید .رسول اکرم بر بالین او حاضر شد شهادتین را به او

  تلقین کرد   باز هم نتوانست بگوید.حضرت پرسیدآیا این جوان مادر

 دارد ؟زنی که نزد ایشان بود گفت : بله من مادر او  هستم   حضرت

 فرمود : از او راضی هستی یا نه ؟ گفت نه ۶ سال است که با او حرف

 نزده ام حضرت فرمود : اگر شما راضی نشوی او نمی تواند شهادتین

را بگوید لذا کافر می میرد وعذاب سختی در انتظار اوست مادر گفت به

خاطر شما راضی می شوم .تا این جمله را گفت ، زبان جوان باز شد

 وشهادتین را گفت .

+ نوشته شده در  2010/6/3ساعت 2:53  توسط مژگان  | 

برکات نماز اول وقت :

 

از رسول اکرم روایت شده است :که نماز برای میت در قبر

 

 به صورت شخص نورانی خوش سیما ظاهر می شود ،

 

انیس ومونس او در قبر می شود و آتش جهنم را از او دفع

 

می کند.فرمود :کسی که نماز های پنجگانه را در اول وقت

 

اقامه کند ورکوع وسجود نماز را کامل به جا آورد خدای عزوجل

 

پانزده خصلت به او عطا می فرماید :

 

۱ـ  سه خصلت در دنیا :

 

الف : عمر او را زیاد می کند .

 

ب : مال واموال او را زیاد می کند .

 

ج : اولاد صالح او را زیاد می کند .

 

۲ـ سه خصلت هنگام مرگ :

 

الف : از ترس اورا ایمن دارد .

 

ب : از هول مرگ او را ایمن دارد .

 

ج : او را داخل بهشت گرداند .

 

۳ـ سه خصلت در قبر :

 

الف : سوال نکیر ومنکر را بر او آسان کند .

 

ب : قبر او را وسیع گرداند .

 

ج : دری از درهای بهشت به روی او گشوده می شود .

 

۴ـسه خصلت درمحشر :

 

الف : صورت او مثل ماه ، نور می دهد .

 

ب : نامه عملش را بدست راستش را می دهند .

 

ج : حساب را بر او آسان گرداند .

 

۵ ـ سه خصلت در موقع عبور از صراط :

 

الف : خداوند از او راضی می شود .

 

ب : به او سلام می دهد .

 

ج : نظر رحمت به او می فرماید .

 

به خاطر فرمایشات رسول خدا بر ما باشد

 

 بر اهتمام در نماز اول وقت .....

 

 

+ نوشته شده در  2010/5/20ساعت 6:47  توسط مژگان  | 

( عرفان )پرسش وپاسخ

 

ایت الله العظمی بهجت :

 

اولین مرحله ی سیر وسلوک به سوی خدا چیست؟

 

ایت الله العظمی بهجت : این که حلال خدا را حلال بدانیم حرام خدا را حرام.

 

چگونه می توان به عرفان  دست یافت وعارف شد؟

 

اگر به آنچه می دانید عمل کنیدومعلومات را زیر پا نگذارید این تمام عرفان است

 

اگر تمام مردم به همین مقدار را که می دانند عمل کنند کار درست می شود.

 

کمال ورشد حقیقی انسان در چیست؟

 

کمال انسان در عبودیت است وعبودیت ترک معصیت در اعتقادو عمل است .

 

چه کار کنیم که تمرکز فکر پیدا کنیم؟

 

اذکاری که برای جمع کردن فکر موثر است مثل ((لا اله الا الله))را زیاد بگویید.

 

برای درمان عصبانیت چه کنیم؟

 

با اعتقاد کامل زیاد صلوات بفرستید.

 

 

+ نوشته شده در  2010/5/19ساعت 19:27  توسط مژگان  | 

اخلاق نیکوی پیامبر :

در  کوچه که راه می رفتند برایشان مهم نبود که به طور حتمی

 

با خدمتکارانشان راه بروند وتنها نیز راه می رفتندهنگامی

 

که بر مرکب سوار بودند پیاده ها را نیز سوار می کردند و

 

(چه فقیرو چه غنی).از همه خوشرو تر بودند سخنانشان از

 

 همه رسا تر بود.وبه جا سخن می گفت در امور دنیا وحشت

 

 نمی کردوبرایش مهم نبود چه لباسی می پوشدولی لباس

 

مرتب وپاکیزه می پوشیدوبا زعفران آن را زیبا می کرد طوری

 

که تنش ازآن رنگی  می شد بوی خوش را خیلی دوست داشت و

 

خودرا خوش بو وتمیز میکردبا انسان های فقیر وغنی هم

 

سفرمی شدند.با شرافت مندان به نیکویی برخورد می کرد با

 

خویشاوندان صله رحم می کرد هر کسی از ایشان معذرت می

 

خواست او را می بخشید ومزاح می کرد سخن حق می گفتن

 

بلند نمی خندیدندوبازی حلال می کردند به باغ های افراد می رفتند

 

مستمندان را تحقیر نمی کردند.پیامبر میگفت زنان لباس زنانه بپوشند

 

مردان لباس مردانه زیرادر بعضی مواقع تشخیص زن ومرد دشوار است.

 

داشتن ماهواره درخانه ای که فرزند جوان ونوجوان داردمانندنگهداری یک

 

تکه اتش گداخته در انبار پنبه است هرچقدرکه تو می گویی مراقبم حتی

 

 اگریک جرقه هم روی ان پنبه ها بیفتد آن جا اتش می گیرد. پیامبر عیبجو

 

 ومدیحه گر نبود واعتدال را همیشه رعایت می کردنه افراط ونه تفریط انجام

 

می داد .بلند نظر بود.الگو قرار دادن رسول خدادرمسائل  سیاسی،اجتماعی

 

اخلاقی.۱ـبایدآنرابشناسیم بارزترین مسئله در پیامبراخلاق نیکو

 

دراوست .پیامبر فرمود:من به بعثت رسیدم تا مکارم اخلاق را کامل کنم

 

پیامبرنمازرابا آرامش می خواند ولی روزی در نماز خیلی سریع

 

عمل کردپس ازنمازیاورانش ازاو سوال کردند که چه شدنماز را سریع

 

خواندید؟پیغمبر گفت :نشنیدیدصدای آن کودک را که گریه می کرد؟.پیامبر

 

 گفت از شجاعترین مردم بخشنده ترین آن هاست که پیغمبر این گونه

 

بودند.پیامبرکاهایشان را خود انجام می دادند کفششان را خودوصله

 

 میزدندلباسهایشان را خود می شست به اهل خانه کمک می کردند

 

.پیامبرباحیابودندوبا چشم خود مستقیم به کسی خیره نمیشدند..

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  2010/5/17ساعت 3:16  توسط مژگان  | 

احادیث:

چیزی نیست که چشمانت ان را بنگرد مگر ان که در ان پند واندرزی باشد ـامام

 موسی کاظم(ع)

دوچیز راخداوند دراین جهان کیفر می دهد :تعدی وناسپاسی پدر ومادر ـپیامبر اکرم

(ص)

به کوچکی گناه نگاه نکنید بلکه به انچه بدان جرات یافتید(نافرمانی خدا)بنگرید ـپیامبر

 اکرم(ص)

عبادت پر روزه گرفتن وپرنماز خواندن نیست عبادت پراندیشیدن در امر خداست -  امام حسن

عسگری(ع)

از حسد ورزی به یکدیگر دوی کن که ریشه ی کفر حسد است ـامام صادق(ع)

در طلب دنیا معتدل باشید وحرص نزنید زیرا به هر کس انچه قسمت اوست می رسدـ

رسول خدا(ص)

+ نوشته شده در  2010/2/14ساعت 1:37  توسط مژگان  | 

دعا برای استغفار گناهان*

انان که گناهکار بودند ولی به سوی خدا برگشتند مورد امرزش خداوند واقع

شدند بلکه برخی از انان گبر بودندمورد لطف پروردگار وپیامبر مانند سلمان

 فارسی که در روایت  است ومرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان

 نقل کرده :هروقت جبرئیل نزد پیغمبر امد عرض می کرد :خداوند برتو سلام

 می فرستد ومی فرماید سلام مرا به سلمان فارسی برسان ببینید مقام

 انسان به کجا می رسد که می گوید:

رسد ادمی به جایی که جز خدا نبیند

                                    بنگرکه تاچه حد است مکان ادمیت 

 

+ نوشته شده در  2010/1/20ساعت 4:13  توسط مژگان  | 

+ نوشته شده در  2010/1/17ساعت 1:13  توسط مژگان  | 

((برای سلامتی وفرج اقا امام زمان ۵۰۰۰صلوات می

فرستیم هر چقدر می خواید بردارید به عشق حجه بن

 الحسن فقط یادتون نره حتما تو نظرها بنویسید))

+ نوشته شده در  2010/1/1ساعت 0:19  توسط مژگان  | 

جوشن امام حسین را به غنیمت برد"

مالک ابن سیارجوشن امام حسین (ع)را برداشت خداوند عقل را از او گرفت ودر بین

مردم هذیان ویاوه گویی می کرد ومردم او را مسخره کردند وبه او سنگ زدند وروزی

فردی بعنوانه شوخی سنگی به او زد وبه سرش اصابت کرد وبا ضربه همان سنگ

مغزش پریشان شد وبه درک واصل شد....

*********

از عبدالله طوری در حدیثی نقل شده که گفته:هنگامی که قبر حسین را شخم زده

 بودند وبه ان اب بسته بوده وگاو ها را برای شخم در ان می راندند به قصد زیارت

حسین به کربلا رفتم  وبه چشم خود دیدم که گاو ها را می راندند وهنگامی که گاو

ها در مقابل قبرمقدس اقا می رسیدند از چپ وراست منحرف می شدند وهر چه

 انان را با عصا به سختی می زدندفایده ای نداشت وگاو ها به هیچ وجه پا به قبر

نمی گذاشتند....

**********

اسودابن حنظله یکی از شمشیر های حضرت را به غنیمت برداشت وجذام و خوره

تمام بدنش راگرفت تا اینکه به جهنم واصل شد...

+ نوشته شده در  2009/12/26ساعت 0:54  توسط مژگان  | 

بنازم غیرت غم را دمی نگذاشت تنهایم....

+ نوشته شده در  2009/12/2ساعت 18:49  توسط مژگان  | 

تصاویر دیدنی از گل های زر مختلف نماد عشق

+ نوشته شده در  2009/11/28ساعت 22:42  توسط مژگان  | 

گفتگو باخدا :

از خدا خواستم مصائب مرا حل کند خداوند فرمود :نه.

 

حل مشکلات تو کار من نیست ،من به تو عقل دادم

 

با توکل به من به مراد مقصود خواهی رسید.

 

از خدا خواستم غرور مرا بگیرد وخداوند فرمود :نه.

 

باز گرفتن غرور کار من نیست ، بلکه تویی که باید ان را ترک کنی.

 

از خداوند خواستم کودکان معلول را شفا دهد،خداوند فرمود :نه.

 

روح کامل است وجسم زودگذر.

 

ازخداوند خواستم به من شکیبایی عطا کند،وخداوند فرمود :نه.

 

تبرک می کنم ،اماکسب سعادت کارشماست.

 

ازخداوند خواستم روح مرا تعالی بخشد ،خداوند فرمود:نه.

 

خود باید متعالی شوی ،اما تورایاری می دهم تابه ثمر بنشینی .

 

ازخدا خواستم به من کمک کند تا دیگران را به همان اندازه که

 

مرا دوست دارند دوست بدارم.

 

خداوند فرمود :افرین !بالاخره قضیه را دریافتی.ازاو نیرو خواستم

 

مشکلات را جلوی پایم گذاشت تا قوی تر شوم .

 

از او حکم خواستم مسائل بسیاری به من دادتا ان را حل کنم .

 

از او شهامت خواستم خطر را مقابلم قرار دادتا از ان بجهم.

 

از او عشق خواستم انسان های دردمند را در سر راهم قرار داد تا به انان

 

کمک کنم واز او کمک خواستم به من فرصت داد.

 

هیچ یک از خواسته هایی که داشتم ،دریافت نکردم اما به انچه نیاز داشتم

 

رسیدم(دعای من مستجاب شده بود)

توبه:

علی (ع) فرمود توبه اسمی است که دارای شش شاخه است ۱-پشیمانی از

گناهان گذشته ۲-انجام واجبات از دست رفته (غذا)۳-حقوق مردم را به انان رد

کردن۴-ذوب کردن گوشت بدن در راه اطاعت همان طورکه در راه در راه گناه روییده

بود۵-چشاندن رنج وسختی اطاعت به جان همانطور که شیرینی گناه رابه جان 

می چشاندی ۶-گریه عوض همه ی خنده هایی که کردی. 

 

+ نوشته شده در  2009/11/28ساعت 22:38  توسط مژگان  | 

حدیث ها وروایت ها "

چون هر کس به تو گمان نیک برد خوشبینی اش را تصدیق کن...

 

هنگامی که توانایی افزونی یابد شهوت کاسته می شود...

 

به یاد اور و فرا موش نکن ان حالت وموقعی را که در میان جمع  اعضای

 

خانواده واشنایان قرار می گیری و لحظات اخر عمرت را سپری می کنی

 

وهیچ پزشک و دوستی وثروتی نمی تواند تو را از ان حالت نجات دهد ...

 

شیطان چهار بار کشید وناله سر داد :نخستین بار روزی بود که ازدرگاه خدا

 

رانده شد دومین بار زمانی بود که از بهشت به زمین تنزل یافت سومین بار

 

هنگام بعثت پیامبر محمد(ص) بعد از عترت پیامبران بود وچهارمین بار زمانی

 

بود که سوره حمد نازل گشت...

 

فرشته ی دست راست امیر فرشته ی دست چپ است هرگاه بنده کار

 

بدی کندبه اوگویدعجله نکن وهفت ساعت به او مهلت بده اگراین ساعات

 

 گذشت وبنده امرزش نطلبیدبه اوگویدبنویس که چقدر حیای این بنده کم

 

 است...

 

مراقب خودتان باشید اگر هدایت یافته باشید گمراهی دیگران به شما 

 

زیانی وارد نمیکند...

تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عكس های ياهو ، بهاربيست             www.bahar-20.comفکر کن

  

 

+ نوشته شده در  2009/11/24ساعت 19:40  توسط مژگان  | 

ویژگی های دوستان خدا

درود خدا براوفرمود*

 

دوستان خدا انانند که به درون دنیا نگریستند انگاه که  مردم به

ظاهر ان چشم دوختند ، وسرگرم اینده ی دنیا شدند انگاه که مردم به امور   زودگذر

دنیا پرداختند.پس هوای نفسانی که انان را از پای در می اورد ، کشتندوانچه که انان

را به زودی ترک می کرد،ترک گفتند ، وبهرمندی دنیا پرستان را از دنیا، خوار شمردن

، ودست یابی انان را به دنیا زودگذر دانستند . با انچه مردم اشتی کردن  ،  دشمنی 

ورزیدند ،  وبا انچه دنیا پرستان دشمن شدند اشتی کردند ، قران به وسیله ی  انان

شناخته می شود ،وانان به کتاب خدا اگاهند ، قران به وسیله ی انان پا برجاست  و

انان به کتاب خدا استوارند ، به بالا تر از انچه امیدوارند چشم نمی دوزند،و غیرازانچه

که از ان می ترسند هراس ندارند و دوستان خدا این چنین اند .

 

شوخی*

 

هیچ کس شوخی بی جا نکند مگر انکه مقداری از عقل خویش را از دست بدهد ...

خدا کسی راکه در میان جمع بدون ناسزاگویی شوخی کند را دوست دارد.....

کسی مزه ی ایمان را نچشد مگر انکه دروغ را چه  شوخی وچه جدی راترک کند.... 

 

 

+ نوشته شده در  2009/11/21ساعت 22:46  توسط مژگان  | 

  تصاویر دیدنی از گل های زر مختلف نماد عشق 

                                                             

  خوب باشی یا بدگرکنی اشتباهی کوچک نرودازیادها گرکنی مهرومحبت یاررا    

               ولادت حضرت مهدی عج                           

                                                                

+ نوشته شده در  2009/11/21ساعت 22:8  توسط مژگان  | 

عجب درعمل وزیادشمردن طاعت

(عجب شادی وسروری است که از تصور کمال به انسان دست می دهد وازاعمال

به گمان انکه تمام و کامل ومخلصانه است خوشش اید وبه ان بنازد وخود را از حد

تقصیروکوتاهی در عمل خارج داند)نه شادی از عمل نیک که همراه با تواضع برای

خدا،وشکر اوبر توفیق عمل ،وترس از عدم تمامیت وقبول ان باشد،که چنین چیزی

نه تنها عیبی ندارد بلکه خوب است -حضرت موسی از شیطان پرسید *کدام گناه

است که هرگاه ادمیزاد ان را انجام دهد بر او مسلط خواهی گشت؟گفت*ان گاه

که خودبینی به او دست بدهد وعمل خود را زیاد بشمارد.......

 

 خدای متعال فرموده***

 

 برخی از بندگانم از من توفیق طاعتی می خواهند تا در اثر انجام ان انان را دوست

 

بداررم ولی من ان توفیق را از انان دریغ می کنم تا دچار عجب(خودبینی نشوند)....

 

 

+ نوشته شده در  2009/11/20ساعت 22:58  توسط مژگان  | 

الهی عظم البلائ وبرح الخفائ وانکشف الغطائ

 

      وانقطع الرجائ وضاقت الارض و منعت السمائ

 

وانت المستعان والیک المشتکی وعلیک المعول

 

      فی الشده والرخائ اللهم صل علی محمد وال

 

محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم  و

 

     عرفنابذلک منزلتهم  ففرج عنا بحقهم فرجاعاجلا

 

قریبا کلمح البصر او هو اقرب یا محمد  یا علی

 

    یا علی یامحمداکفیانی فانکما کافیان و  انصرانی

 

فانکما ناصران یا مولای یا صاحب الزمان الغوث

 

       الغوث الغوث ادرکنی ادرکنی ادرکنی الساعه

 

الساعه الساعه العجل العجل العجل یا  ارحم 

 

       الراحمین به حق محمد واله الطاهرین  .........

       

          ...... التماس دعا.....

   

+ نوشته شده در  2009/11/20ساعت 19:59  توسط مژگان  | 

  یاصاحب الزمان سوالی ساده دارم از  حضورت 

                                 من ایا  زنده ام  وقت ظهورت اگر تو امدی  من

 رفته بودم اسیر سال وماه هفته بودم  دعایم 

                                کن دوباره دوباره جان بگیرم بیایم درحضورتو بمیرم

                     

                          

+ نوشته شده در  2009/11/19ساعت 16:58  توسط مژگان  | 

 **** اللهم عجل لولیک الفرج*****

  از شنبه به روی خود تلنبار شدیم              

                  تااخر هفته تکرار شدیم مثلا منتظره اقاییم

جمعه شدو لنگه ظهر بیدار شدیم 

ایا بقیه الله

+ نوشته شده در  2009/11/18ساعت 20:6  توسط مژگان  | 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری دوم www.pichak.net كليك كنيد
+ نوشته شده در  2009/11/17ساعت 20:40  توسط مژگان  |